יום חמישי, 30 ביולי 2009

Universala Esperanto-Kongreso en Bialistoko 2009

Karaj geamikoj,

Post kvar tagoj en la Universala kongreso en Bialistoko mi jam povas resumi ke estis belega kongreso. Pli bone ol la skribaj impresoj, tion montras la fotoj, kiuj videblas en mia "Facebook" ("Amikareto"?).

Jam en la trajno de Varsovio sabate estis multaj e-istoj, kaj sur la kajo en Bialistoko videblis multaj alvenatoj kun verdaj steloj kaj flagoj.
Tuj post la alveno kaj "enhoteliĝo" (kiu por multaj, inkluzive min, estis la apuda komforta studenta domo) mi partoprenis en la kunveno de prezidantoj de Landaj Asocioj, poste la Komitatkunsidon. La vesperon mi pasigis deĵorante en la Movada Foiro en du budoj samtempe (IKU kaj ELI). La aliaj israelanoj preferis promeni inter la multaj buntaj budoj aŭ partopreni en aliaj aranĝoj...Tamen estis sufiche sukcesa - mi multe varbis por la KIES, aboanigis por Israela E-isto, vendis IKU-librojn kaj alparolis, renkontis kaj salutis multajn geamikojn kaj konatulojn kiuj haltis ĉe miaj budoj, kvazaŭ propra interkona vespero.

La inauguro estis impona - preskau 2000 personoj en giganta tendo, la urbesto de Bialistok faris belan longan saluton en perfekta Esperanto, kaj pluraj aliaj polaj gravuloj salutis en (iom malpli perfekta, sed tamen sufiche bona) Esperanto. Zamenhof (la Nepo) salutis kaj legis salutleteron de sia filino en Usono, dum la alian filinon li kunportis kaj shi mem salutis la kongreson. Ankau salutis alia parencino de Zamenhof kiun Josi Shemer kontaktis kaj "venigis" al la kongreso, kaj du parencoj de Grabowski. Nia Luiza Karol koncize salutis per du vortoj: "Shalom" kaj "Salam".

Mia IKU/AIS kurso pri "Teleskopoj" okazis dum la tri postaj tagoj kaj estis tre sucesa - en la unua prelego estis ch. cent auskultantoj, sed ankau en la du daurigaj AIS-prelegoj cheestis ch. 50 (multe pli ol averaghe). En la fino mi okazigis ekzameneton, kiun sukcesis preskau chiuj el la 26 partoprenintoj. En la noktoj mi organizis stelobservadon per la teleskopo kiun alportis Francois Lo-Jacomo. Ni havis sufiĉe bonan veteron kaj vidis Jupiteron kun ghiaj satelitoj kaj aliajn stelojn. Ni ech vidis verdan stelon (ne sherce), kun la helpo de du amatoraj astronomoj el Cheĥio kaj Brazilo, kiuj bone konis la chielon.

Inter la liaj prelegantoj en la IKU menciindas nia Tsvi Sadan kiu tre interese prelegis pri la Jida kaj Esperanto lingvoj en la interreto, kaj fine de sia prelego surprizis la spektantojn kiam li dancadis jidajn dancojn. Ankau tre impona estis la prelego de la pola esploristo Tomasz Chemlik (kiu tradukis en E-on la librojn de Isac Bashevis Singer), kiu prelegis pri la filmoj de Gotskind - juda reghisoro kiu filmis la judan vivon en ses polaj urboj kelkajn monatojn antau la milito (la filmoj estis senditaj al Usono kaj tiel savighis) dokumentante la vibran vivon en la judaj kvartaloj, kiuj baldaŭ poste malaperis en la holokausto.
Partoprenis en la UK pli ol dek israelanoj - Josi Shemer, Jinon, Matilda, Jehoshua, Adam, Cuguya, Lea, Luiza Carol kaj aliaj. Multaj geamikoj salutis: Kiki el Belgio (kiun mi varvis por la KIES) Agu de Oomoto, Irmina Dobrzinski el Pollando kaj multaj aliaj.

Hierau posttagmeze mi finis miajn devojn kaj finfine estis libera por iomete promeni en la urbo. Okaze de la kongreso kaj la 150-a jubileo de Zamehof, la urbo kreis turisman "Esperanto-kulturan vojon" - promentrakon tra ch. dudeko da gravaj monumentoj kaj lokoj, ch. deko da ili ligitaj al Zamenhof (kiel la domo kie li naskighis, lia lernejo, lia monumento) au portas lian nomon (kiel la ulica Zamenhofa, du centroj, infana hospitalo, kafejo). Che chiuj estas klarigaj tabuloj trilingvaj - Pole, Esperante kaj Angle. Samtempe kun la UK okazis en la centro de Bialistoko danc-kaj kant-festivalo dum ses tagoj, kaj mi vidis israelan grupon kiu tre bele dancis kaj kantis en la jida kaj hebrea. Samtempe en la kongresejo okazis belega Klejzmera koncerto.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה